Nie ulega więc wątpliwości, że embrion, od samego poczęcia i przez cały okres trwania rozwoju zarodkowego, który jest procesem ciągłym, nie jest organem matki, lecz odrębną, żywą jednostką, posiadającą pełny kod genetyczny odmienny od kodu rodziców.