ostatecznie upadnie z powodu nadmiernej akumulacji kapitału.