Problemem USA jest patologiczny porządek ekonomiczno-społeczny, który stworzyły one same u siebie.